Startsida
Rektor har ordet
Om skolan
Program
Programnyheter
Bygg- och anläggningsprogrammet
Barn- och fritidsprogrammet
El- och energiprogrammet
Fordons- och transportprogrammet
Hantverksprogrammet
Hotell- och turismprogrammet
Industritekniska programmet
Naturvetenskapsprogrammet
Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
VVS- och fastighetsprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet
Introduktionsprogram
Meriter
Kontakta oss
Handlingsplaner
Elevrådet
Hälsa och Vägledning
Förstelärare
Skolbibliotek
Körkort
Elevdatorer
Skolskjuts och boende
Lediga tjänster

 

  FASTIGHET 
Denna inriktning ger kunskaper om uppbyggnad och funktion i energitekniska anläggningar, teknisk dokumentation, service, drift och underhåll samt kommunikation med entreprenörer, beställare, boende och kunder.
Exempel på yrken: Fastighetsskötare, Fastighetsvärd, Fastighetstekniker

  VVS 
Denna inriktning ger kunskaper i installation, service och underhåll av till exempel värme- och sanitetssystem, gällande installationsregler och bygglagstiftning, kunskaper om energi- och miljöfrågor samt säkerhet.
Exempel på yrken: Industrirörsmontör, Isoleringsmontör, VVS-montör 


VVS- och fastighetsprogrammet är inriktat mot installation, service och underhåll av energitekniska anläggningar och system i fastigheter. Samtidigt ligger fokus på mötet med andra människor i yrkesutövningen.
Branscherna är överens och detta är ett väl avgränsat och sammanhållet yrkesprogram.
Utbildningen riktas i första hand mot ett yrke och du som går ut från programmet bör vara anställningsbara inom yrkesområdet, men det kan för vissa vara en bit kvar innan man står med båda fötterna i sitt valda yrke. Här ser bilden lite olika ut beroende på yrkesutgång. Inom exempelvis de VVS-tekniska yrkena återstår ytterligare lärlingstid innan du blir licensierad VVS-montör, medan den typen av "färdigutbildning" inte förekommer inom fastighetstekniska yrkesutgångarna.
Som för andra yrkesprogram kommer det sannolikt att finnas möjligheter för dig från programmet att vidareutbilda dig, där yrkeshögskola kan komma att bli en möjlighet. På VVS-sidan går det också att senare läsa vidare till VVS-ingenjör. Även inom fastighetsbranschen finns det mer kvalificerade yrken att gå vidare till. Ofta är det fråga om ökat ekonomiskt ansvar som till exempel fastighetsförvaltare.

Skolan är branschrekommenderad och har licensierad säker-vatten utbildare

       


EXEMPEL PÅ SAMARBETSPARTNERS

NVS Bror Nilssons Rör AB
Görla VVS AB
NVS Ransta Värme och Sanitet, Jordbro
NVS Nils B Nilsson, Hägersten

 

Programstruktur

Sjölunds Rör AB
Nordströms Rör AB

                                                Länk till programstruktur »  
2019-10-09« Tillbaka


ANSÖKNINGSKOD
   VFFAS-CWG
   VFVVS-CWG 
Program, lärling:
   VF0000L-CWG
Programinriktat val:
  
 IMVVF-CWG  
Yrkesintroduktion:
   IMYVF-CWG  
ANSVARIG FÖR UTBILDNINGEN

Jan Höglund 

Jan Höglund
070-419 07 35 


LÄNKAR
  Skolverket »
  Gymnasieantagningen »
Kokarev 10,
763 34 Hallstavik

070 - 419 07 30

info@carlwahren.com