Startsida
Rektor har ordet
Om skolan
Program
Programnyheter
Bygg- och anläggningsprogrammet
Barn- och fritidsprogrammet
El- och energiprogrammet
Fordons- och transportprogrammet
Hantverksprogrammet
Hotell- och turismprogrammet
Industritekniska programmet
Naturvetenskapsprogrammet
Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
VVS- och fastighetsprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet
Introduktionsprogram
Meriter
Kontakta oss
Handlingsplaner
Elevrådet
Hälsa och Vägledning
Förstelärare
Skolbibliotek
Körkort
Elevdatorer
Skolskjuts och boende
Lediga tjänster

 

  SAMHÄLLSVETENSKAP
Denna inriktning ska ge kunskap om samhällsstrukturer och livsvillkor utifrån
individ-, grupp- och samhällsnivå. Elevens förståelse för samhällsfrågor fördjupas genom tillämpning av samhällsvetenskaplig metodik.

Programmet är tydligt högskoleförberedande. Examensmålet lyfter också tydligt fram den samhällsvetenskapliga kärnan för programmet, med formuleringar om att du ska få studera samhällsfrågor och samhällsförhållanden i Sverige och världen i övrigt. Det handlar om frågor som rör demokrati, kommunikation, etik, genus och miljö. Programmets innehåll ska även ge dig möjlighet att utveckla ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt som kan vara till nytta för framtida högskolestudier. Du ska till exempel få formulera och utreda frågeställningar och pröva att tillämpa olika teorier och metoder. Programmet riktar sig verkligen till dig som är intresserade av hur samhället fungerar och hur människor påverkas på olika sätt av det som sker lokalt och globalt.

  Programstruktur 
 

                                                Länk till programstruktur »  
2017-05-02« Tillbaka


ANSÖKNINGSKOD
Program /Samhällsvetenskap:
  
SASAM-CWG
ANSVARIG FÖR UTBILDNINGEN

Kontakt
Hanna 070-419 80 50


LÄNKAR
  Skolverket »
  Gymnasieantagningen »
Kokarev 10,
763 34 Hallstavik

070 - 419 07 30

info@carlwahren.com