Startsida
Rektor har ordet
Om skolan
Program
Programnyheter
Bygg- och anläggningsprogrammet
Barn- och fritidsprogrammet
El- och energiprogrammet
Fordons- och transportprogrammet
Hantverksprogrammet
Hotell- och turismprogrammet
Industritekniska programmet
Naturvetenskapsprogrammet
Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
VVS- och fastighetsprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet
Introduktionsprogram
Meriter
Kontakta oss
Handlingsplaner
Elevrådet
Hälsa och Vägledning
Förstelärare
Skolbibliotek
Körkort
Elevdatorer
Skolskjuts och boende
Lediga tjänster

 

  PEDAGOGISKT ARBETE 
Denna inriktning ger kunskaper om barns och ungas utveckling, lärande, behov och rättigheter samt om olika pedagogiska verksamheter.
Exempel på yrken: Barnskötare, Elevassistent

  FRITID OCH HÄLSA
Denna inriktning ger kunskaper om människors fritid och om olika fritids- och friskvårdsverksamheter samt om människors hälsa och hälsofrämjande arbete.
Exempel på yrken: Bad- och simanläggningspersonal, Idrottsplatspersonal, Personlig tränare

Att arbeta med barn - kan något jobb vara viktigare? Få en grundläggande utbildning inom området Barn och Fritid som också ger möjlighet till vidarestudier. Yrke genom yrkesutbildning. Denna gymnasieutbildning är förlagd till en praktikplats. Du är där 3-5 dagar per vecka och jobbar på samma ställe under en längre period. På praktikplatsen följer du företagets regler och tider. Studier i karaktärs- och gymnasiegemensamma ämnen sker 2 gånger per vecka i skolans lokaler. Du får en handledare på praktikplatsen som ger ledning i det dagliga arbetet och i karaktärsämnena. Du följer en individuell studieplan och får på skolan en mentor som regelbundet träffar dig och handledaren på din praktikplats. Dina praktiska arbetsuppgifter är lika viktiga som dina teoretiska studier. Efter utbildningen kan du söka arbete inom barnomsorgen.

EXEMPEL PÅ SAMARBETSPARTNERS:
Grisslehamns förskola
Snödroppen, förskola
Gottsta skola Programstruktur
Skebo skola och förskola 
Solbacka förskola 
          
                                              Länk till programstruktur »
2019-10-09« Tillbaka


ANSÖKNINGSKOD

   BFPED-CWG

   BFFRI-CWG 
Program, lärling:
   
BF0000L-CWG  
Programinriktat val:
  
 IMVBF-CWG
Yrkesintroduktion:
   IMYBF-CWG  
 

ANSVARIG FÖR UTBILDNINGEN

 
Liselott Nilsson Liselott Nilsson
070-419 07 43 


 

LÄNKAR
  Skolverket »
  Gymnasieantagningen »
Kokarev 10,
763 34 Hallstavik

070 - 419 07 30

info@carlwahren.com