Startsida
Rektor har ordet
Om skolan
Program
Meriter
Kontakta oss
Handlingsplaner
Elevrådet
Hälsa och Vägledning
Förstelärare
Skolbibliotek
Körkort
Elevdatorer
Skolskjuts och boende
Lediga tjänster

 

Vår skola har specialiserat sig på arbetsplatsförlagt lärande (APL) vilket innebär att vi erbjuder lärlingsutbildning på samtliga av skolans yrkesprogram. En lärlingsutbildning hos oss innebär att du gör mer än halva utbildningen på en arbetsplats. Målet med yrkesprogrammet är att det ska leda till ett yrke/anställning eller vidare studier på högskola efter utbildningen. Alla våra yrkesprogram ger dig grundläggande högskolebehörighet. Oftast gör du vissa grundmoment på skolan som sedan utvecklas ytterligare på arbetsplatsen. Vi erbjuder även arbetsförlagt lärande på de högskoleförberedande programmen.

Vi erbjuder totalt 12 st gymnasieprogram varav 10 st är yrkesprogram och 2 st högskoleförberedande. På programsidorna står det ett ”Y” eller ”H” för respektive program. Syftet med yrkesprogrammen är att de ska leda till ett yrke/anställning direkt efter du avlagt din yrkesexamen medan de högskoleförberedande programmen leder till en gymnasieexamen som ligger till grund för högskolestudier.

Till varje program finns det 1-5 olika ansökningskoder. Vilken eller vilka du ska använda är beroende på i vilka och hur många ämnen du är godkänd i (åk9).
Din SYV hjälper dig att hitta rätt ansökningskod för just dig.

Gymnasiegemensamma ämnen
Du läser dina gymnasiegemensamma ämnen i mindre grupp för att kunna ge dig vad just du behöver. Studietakt och material anpassas utifrån ditt behov. Vi arbetar utifrån att alla gör rätt om de bara kan och det är vår uppgift att hjälpa dig att klara av dina studier så bra som möjligt.

Basen för de gymnasiegemensamma ämnena på yrkesprogrammen bygger på att du läser var tredje vecka under två år, vissa veckor läser du endast ett ämne i taget. Det finns vid behov möjlighet för individuella lösningar utifrån behov och yrke. Saknar du något betyg från grundskolan har du självklart möjlighet att läsa in detta hos oss.

Idrott och hälsa
Carl Wahren erbjuder dig som utövar någon form av idrott på fritiden en möjlighet att få utbildning och betyg i kurserna Idrott och hälsa 2 100p, Specialidrott 1 100p och Specialidrott 2 100p. Du får en personlig mentor på skolan som hjälper dig med kunskaperna du behöver utöver den träning du utför på fritiden för att kunna betygsättas. 
LÄNKAR
  Skolverket »
  Gymnasieantagningen »
Kokarev 10,
763 34 Hallstavik

070 - 419 07 30

info@carlwahren.com