Körkort

Carl Wahren erbjuder alla elever ett körkortsstipendium. Syftet med detta är att öka elevens anställningsbarhet efter avslutad utbildning.

Kriterier för körkortsstipendium är:

  • Minst 2 000 poäng betygsatta kurser med minst betyget E.
  • Eleven har under sin utbildning, utifrån sina förutsättningar, gjort sitt bästa samt följt skolans Ordningsregler och Likabehandlingsplan.