Naturvetenskap

Ansökningskod

Program /Naturvetenskap

NANAT-CWG

Ansvarig för utbildningen

Naturvetenskap

Denna inriktning ger fördjupade kunskaper inom biologi, fysik, kemi och matematik.

Naturvetenskapsprogrammet är ett program som ger en bred högskoleförberedelse. Den inriktning inom programmet som ger bredast behörighet till universitet och högskolor är inriktningen naturvetenskap.