Samhällsvetenskap

Ansökningskod

Program /Samhällsvetenskap

SASAM-CWG

Ansvarig för utbildningen

Samhällsvetenskap

Denna inriktning ska ge kunskap om samhällsstrukturer och livsvillkor utifrån
individ-, grupp- och samhällsnivå. Elevens förståelse för samhällsfrågor fördjupas genom tillämpning av samhällsvetenskaplig metodik.

Programmet är tydligt högskoleförberedande. Examensmålet lyfter också tydligt fram den samhällsvetenskapliga kärnan för programmet, med formuleringar om att du ska få studera samhällsfrågor och samhällsförhållanden i Sverige och världen i övrigt. Det handlar om frågor som rör demokrati, kommunikation, etik, genus och miljö. Programmets innehåll ska även ge dig möjlighet att utveckla ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt som kan vara till nytta för framtida högskolestudier. Du ska till exempel få formulera och utreda frågeställningar och pröva att tillämpa olika teorier och metoder. Programmet riktar sig verkligen till dig som är intresserade av hur samhället fungerar och hur människor påverkas på olika sätt av det som sker lokalt och globalt.