Skolbibliotek

Öppettider:
mån-fre         09.00-14.00
Övrig tid efter överenskommelse.

Vi har även tillgång till kommunens bibliotek i Hallstavik:

  • Tillgång till behjälplig person, för både elever och personal.
  • Tillgång till olika former av media för både elever och personal.
  • Referenslitteratur inom samhällsvetenskapen, naturvetenskapen, media och estetik.
  • Möjlighet att vid behov göra beställningar för tema och andra projekt på skolan.

Ansvarig för skolbiblioteket