Om skolan

Carl Wahren är den lilla skolan med de stora möjligheterna. Här blir du som elev sedd. Att skapa goda relationer är viktigt för oss. Lärare finns bland eleverna hela skoldagen och du som elev kan känna dig trygg med att vi vuxna finns till hands när du behöver.

Hos oss kan du antingen gå en mer traditionell skolförlagd yrkesutbildning eller som lärling ute på ett företag. Vår skola har specialiserat sig på arbetsplatsförlagt lärande (APL) vilket innebär att vi erbjuder lärlingsutbildning på samtliga av skolans yrkesprogram. En lärlingsutbildning hos oss innebär att du gör mer än halva utbildningen på en arbetsplats. Målet med yrkesprogrammet är att det ska leda till ett yrke/anställning eller vidare studier på högskola efter utbildningen. Alla våra yrkesprogram ger dig grundläggande högskolebehörighet. Oftast gör du vissa grundmoment på skolan som sedan utvecklas ytterligare på arbetsplatsen. Vi erbjuder även arbetsförlagt lärande på de högskoleförberedande programmen.

Våra program

Vi erbjuder totalt 12 st gymnasieprogram varav 10 st är yrkesprogram och 2 st högskoleförberedande. På programsidorna står det ett ”Y” eller ”H” för respektive program. Syftet med yrkesprogrammen är att de ska leda till ett yrke/anställning direkt efter du avlagt din yrkesexamen medan de högskoleförberedande programmen leder till en gymnasieexamen som ligger till grund för högskolestudier.

Ansökningskoden

Till varje program finns det 1-5 olika ansökningskoder. Vilken eller vilka du ska använda är beroende på i vilka och hur många ämnen du är godkänd i (åk9).
Din SYV hjälper dig att hitta rätt ansökningskod för just dig.

Gymnasiegemensamma ämnen

Du läser dina gymnasiegemensamma ämnen i mindre grupp för att kunna ge dig vad just du behöver. Studietakt och material anpassas utifrån dina behov. Vi arbetar utifrån att alla gör rätt om de bara kan och det är vår uppgift att hjälpa dig att klara av dina studier så bra som möjligt.

Basen för de gymnasiegemensamma ämnena på yrkesprogrammen bygger på att du läser var tredje vecka under två år. Det finns vid behov möjlighet för individuella lösningar utifrån behov och yrke. Saknar du något betyg från grundskolan har du självklart möjlighet att läsa in detta hos oss.