Elevhälsa och studie- & yrkesvägledare

Hälsa och vägledning

Elevhälsa på Carl Wahren Gymnasium arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande. Elevhälsans mål är att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa i samarbete med övrig personal på skolan i enlighet med Skollagen (2010:800).

Studie- och yrkesvägledare på Carl Wahren Gymnasium vägleder eleven inför framtida utbildnings- och yrkesverksamhetsval. Skolans SYV har ett nära samarbete med elevhälsan i syfte att främja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Elevhälsan består av:

  • Speciallärare
  • Skolsköterska
  • Skolkurator
  • Skolläkare vid behov
  • Skolpsykolog vid behov
  • Personal med specialpedagogisk kompetens

Kontakta elevhälsan