Elevhälsa och studie- & yrkesvägledare

Hälsa och vägledning

Elevhälsa på Carl Wahren Gymnasium arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande. Elevhälsans mål är att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa i samarbete med övrig personal på skolan i enlighet med Skollagen (2010:800).

Vår digitala studie- och yrkesvägledare Madeleine finns tillgänglig via syvlänken.  Hon vägleder elever inför framtida utbildnings- och yrkesverksamhetsval. Kontakta rektor Caroline Lindgren om du vill komma i kontakt med SYV. Caroline.lindgren@carlwahren.com

Elevhälsan består av:

  • Speciallärare
  • Skolsköterska
  • Skolkurator
  • Skolläkare vid behov
  • Skolpsykolog vid behov
  • Personal med specialpedagogisk kompetens