Vård- och omsorg

Ansökningskoder

Program, lärling

VOVAR0L-CWG

Programinriktat val

IMVVO-CWG

Yrkesintroduktion

IMYVO-CWG

Ansvarig för utbildningen

Vård- och omsorgsprogrammet

Vård- och omsorgsprogrammet passar för dig som vill arbeta inom hälso- och sjukvård, psykiatri, äldreomsorg och med personer som har funktions-variationer. 

Programmet har inga inriktningar, men ger dig möjlighet att specialisera dig. Utbildningen ger möjlighet till jobb inom till exempel hälso- och sjukvård, psykiatri och äldreomsorg.  

Du lär dig om hälsa, ohälsa, medicin, pedagogik och psykologi. Du lär dig om människors olika behov och förstår vilken betydelse livsstilen har för hälsan. Du lär dig att bemöta människor på ett yrkesmässigt sätt. 

Apl

Stor del av utbildningen sker på en arbetsplats redan första året för att du snabbt ska få en klar insikt i vad som krävs i dagens yrkesliv när det gäller yrkesskicklighet och social förmåga. Du får även chans att knyta viktiga kontakter med olika arbetsgivare och utveckla ett brett nätverk.

Lärlingsersättning

1000kr extra i månaden

Lärlingsersättning är ett bidrag för dig som går på en utbildning på gymnasiet där delar av din utbildning är på en arbetsplats. Det är ett komplement till studiebidraget och är till för måltider och resor. Bidraget är 1 000 kronor i månaden och du får det under den tid du studerar på en gymnasial lärlingsutbildning eller en lärlingsliknande utbildning på ett introduktionsprogram.