Vård- och omsorg

Ansökningskoder

VOVAR-CWG

Program, lärling

VOVAR0L-CWG

Programinriktat val

IMVVO-CWG

Yrkesintroduktion

IMYVO-CWG

Ansvarig för utbildningen

Vård- och omsorgsprogrammet

Vård- och omsorgsprogrammet har inga inriktningar, men programmet ger möjlighet till specialisering inom ramen för programfördjupningen.
Exempel på yrken: Undersköterska på akutmottagning eller vårdavdelning, undersköterska inom funktionsvariationsområdet, undersköterska inom äldreomsorgen t ex på SÄBO (särskilt boende) eller inom hemtjänsten.

Efter examen från programmet ska du ha sådana grundläggande kunskaper som behövs för att arbeta inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Inom programmet kan du också välja kurser som ger grundläggande högskolebehörighet och särskild behörighet för att till exempel studera till sjuksköterska.

På Vård- och omsorgsprogrammet har du apl, det betyder arbetsplatsförlagt lärande. Det innebär att du är ute på en arbetsplats och lär dig praktiska moment i de kurser du läser i skolan.
När du går första året på Vård- och omsorgsprogrammet har du apl inom äldreomsorgen (SÄBO), eller hemtjänst, fyra veckor på höstterminen och fyra veckor på vårterminen.
I år två har du apl inom funktionsvariationsområdet t ex på en daglig verksamhet för personer med olika funktionsvariationer. I år två gör du som elev apl fem veckor på höstterminen och fem veckor på vårterminen
När du går tredje året gör du apl inom akutsjukvården t ex på någon av avdelningarna eller mottagningarna på Norrtälje sjukhus. I år tre gör du apl fem veckor på höstterminen oh fem veckor på vårterminen.

Exempel på samarbetspartners

  • TioHundra AB- SÄBO, hemtjänst, funktionsvariationsområdet, Norrtälje sjukhus.
  • Balderskolan och Balders hus- funktionsvariationsområdet.
  • Attendo AB- SÄBO och hemtjänst
  • Äldreliv AB- hemtjänst.
  • Väddö vård AB- hemtjänst.