Fordons- och transport

Ansökningskoder

FTPER-CWG

Program, lärling/Personbil

FTPER0L-CWG

Programinriktat va

IMVFT-CWG

Yrkesintroduktion

IMYFT-CWG

Ansvariga för utbildningen

Personbil

Denna inriktning ger kunskaper i diagnostik, reparation och service av lätta fordon.
Exempel på yrkesutgång: Personbilsmekaniker

Programfördjupningen erbjuder en stor flexibilitet eftersom den programgemensamma delen och inriktningarna inte binder upp så många poäng. Det lämnar ett utrymme för anpassningar mot avsedd yrkesutgång.
De nya ämnesplanerna är upplagda så att du får gå från helhet till delar, från det generella till det specifika. Det betyder till exempel att man börjar prata om bromssystem, för att senare komma in på friktion och bromsbelägg. Programmet bygger mycket på situationsanpassat lärande, det vill säga ämnen tas upp i sitt naturliga sammanhang.

Förutom de primära yrkesutgångarna finns även ett stort antal ”sekundära” utgångar. De finns inte med som förslag på yrkesutgångar men innefattar yrken som elever som gått fordons- och transportprogrammet mycket väl kan få för att de har en bred praktisk teknisk-mekanisk bakgrund. Dit hör exempelvis besiktningstekniker, MC-mekaniker, bilbyggare och bilsportstekniker. De kurser du läser inom programfördjupningen kan som på alla yrkesprogram leda till en yrkesutgång. Det betyder att du efter examen ska vara anställningsbar inom valt område.
Även om programmet i första hand syftar till jobb inom angivna yrken, finns möjlighet för vidareutbildning såväl inom yrkeshögskolan som inom universitet och högskolor. För grundläggande behörighet till universitet och högskolor behöver du utöver en yrkesexamen ha godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk 2 och 3 samt engelska 6. Dessa kurser kan du läsa som individuellt val eller som utökat program.

Exempel på samarbetspartners

  • Norrbil, Norrtälje
  • Vidbo Bil och Däckservice (Mekonomen), Märsta
  • Meckasin (MECA), Svanberga
  • Anders Bilmek (Mekonomen), Rimbo
  • Volvo, Vallentuna