Restaurang- och livsmedel

Ansökningskoder

Program, lärling/Kök och servering

RLKOK0L-CWG

Programinriktat val

IMVRL-CWG

Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktion

Ansvarig för utbildningen

Kök och servering

Denna inriktning ger kunskap inom matlagning och servering av mat och dryck i offentlig eller privat restaurangverksamhet.
Exempel på yrken: Kock, Servitris eller Servitör

De kurser du läser inom programfördjupningen kan som på alla yrkesprogram leda till en yrkesutgång. Det betyder att du efter examen ska vara anställningsbar.
Även om programmet i första hand syftar till jobb inom angivna yrken, finns möjlighet för vidareutbildning såväl inom yrkeshögskolan som inom universitet och högskolor.
För grundläggande behörighet till universitet och högskolor behöver du utöver en yrkesexamen ha godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk 2 och 3 samt engelska 6. Dessa kurser kan du läsa inom programfördjupningen, som individuellt val eller som utökat program.

Exempel på samarbetspartners

  • Hotell Havsbaden
  • Havspiren
  • Grannköket Catering
  • Den Gyllene Räven