Bygg- och anläggning

Ansökningskoder

BAMAR-CWG

BAHUS-CWG

Program, lärling

BA0000L-CWG

Yrkesintroduktion

IMYBA-CWG

Programinriktat val

IMVBA-CWG

Ansvariga för utbildningen

Bygg- och anläggning

Bygg- & anläggningsprogrammet

En lärlingsutbildning hos oss innebär att du gör mer än halva utbildningen på en arbetsplats. Målet med yrkesprogrammet är att det ska leda till ett yrke/anställning eller vidare studier på högskola efter utbildningen. Alla våra yrkesprogram ger dig grundläggande högskolebehörighet. Oftast gör du vissa grundmoment på skolan som sedan utvecklas ytterligare på arbetsplatsen. Vi erbjuder även arbetsförlagt lärande på de högskoleförberedande programmen.

Vi varvar praktik med teori inom yrket i vår nya bygglokal på Carl Wahren Gymnasium.

För att få ett yrkesbevis krävs ett godkänt betyg i vissa gymnasiekurser och även en lärlingsplats på ett byggföretag i ca 1,5-2 år (ett visst antal timmar och för vissa inriktningar ett yrkesprov.

På www.byn.se (Byggnadsindustrins Yrkesnämnd) hittar du mer information om t ex olika yrken inom bygg och vad som krävs för ett yrkesbevis.

Praktik

På praktikplatsen följer du företagets regler och arbetstider. Du får en mentor som följer dig och dina studier. Skolan har huvudansvaret för dig.

Våra samarbetspartners

  • Credentia AB
  • JM AB
  • Hallstaviks Mur och Kakel AB Programstruktur
  • Nhirab Bygg AB
  • Väddö Bygg och Fastigheter AB

Bygg- och anläggningsprogrammet får fortsatt förtroende!

Bygg- och anläggningsprogrammet på Carl Wahren Gymnasium är fortsatt branschrekommenderad skola av Byggnadsindustrins yrkesnämnd BYN. Det betyder att du som går på bygg- och anläggningsprogrammet hos oss kan vara säker på att din utbildning uppfyller branschens krav.