Hotell- och turism

Ansökningskoder

Program, lärling

HTHUT0L-CWG

Programinriktat val

IMVHT-CWG

Yrkesintroduktion

IMYHT-CWG

Ansvarig för utbildningen

Hotell- och turismprogrammet

Hotell- och turismprogrammet passar för dig som vill arbeta med turism, hotell- och konferensverksamhet inom besöksnäringen. Du får lära dig om service och bemötande, kommunikation, marknadsföring, försäljning, företagande, språk, resmål och resvägar. Du lär dig också om planering, organisation, ledning och ekonomi samt om människors behov, traditioner och förväntningar på service. 

Du lär dig om besöksnäringen, både historiskt och om framtida möjligheter, samt om hållbar utveckling inom turism och om vilka lagar och bestämmelser som finns. Du får kunskaper om hotell, konferens, turism och resor, både nationellt och internationellt.  

 

Apl

Stor del av utbildningen sker på en arbetsplats redan första året för att du snabbt ska få en klar insikt i vad som krävs i dagens yrkesliv när det gäller yrkesskicklighet och social förmåga. Du får även chans att knyta viktiga kontakter med olika arbetsgivare och utveckla ett brett nätverk.

Lärlingsersättning

1000kr extra i månaden

Lärlingsersättning är ett bidrag för dig som går på en utbildning på gymnasiet där delar av din utbildning är på en arbetsplats. Det är ett komplement till studiebidraget och är till för måltider och resor. Bidraget är 1 000 kronor i månaden och du får det under den tid du studerar på en gymnasial lärlingsutbildning eller en lärlingsliknande utbildning på ett introduktionsprogram.