Hotell- och turism

Ansökningskoder

Program, lärling

HTHUT0L-CWG

Programinriktat val

IMVHT-CWG

Yrkesintroduktion

IMYHT-CWG

Ansvarig för utbildningen

Hotell- och turismprogrammet

Från och med 1 juli 2021 har Hotell- och turismprogrammet inga inriktningar.

Programmet ska ge kunskaper för arbete inom hotell- och
konferensverksamhet, arbete med turistinformation, organisation och planering av resor, aktiviteter och upplevelser av olika slag.
Exempel på yrken: Bokning och försäljning, Reception, Våningsservice, Guidning, Turisminformation

Hotell- och turismprogrammet är ett yrkesprogram. Turismnäringen är den snabbast växande näringen i världen och programmet är ett sätt att möta utvecklingen och höja utbildningsnivån i branschen. Förutom specifika arbetsuppgifter inom de olika områdena, lär du dig bland annat service och bemötande, kommunikation, marknadsföring, försäljning och entreprenörskap. Efter utbildningen ska du ha kunskaper för att arbeta inom hotell-, konferens- eller turismnäringen. Service och kundens upplevelser är centralt på Hotell- och turismprogrammet och genomsyrar alla ämnen och kurser. Det är upplevelser, tjänster och det personliga mötet som är i fokus, och det ska resultera i ett yrkesmässigt förhållningssätt i varierande servicesituationer

Exempel på samarbetspartners

  • Hotell Havsbaden
  • Johannesbergs slott