Varför Carl Wahren Gymnasium?

Yrkesutbildning som leder till jobb

1. Sovmorgon

– Enligt forskning behöver tonåringar sova mer på grund av hormonella förändringar. Det sker en omställning i den biologiska klockan, vilket innebär att tonåringar har en förskjuten sömnfas. Sömn spelar en avgörande roll i att främja lärande, minne, koncentration och mental hälsa. Därför börjar första lektionen kl. 09:20 alla skoldagar.

.
2. Gratis SL- busskort

– Förutom de ekonomiska fördelarna vill vi att våra elever ska få ökad självständighet och frihet att utforska och delta i olika aktiviteter utan att vara beroende av föräldrar eller andra för transport.

.
3. Lärlingsutbildning och lärlingsersättning

– En lärlingsutbildning innebär att halva utbildningstiden är förlagd på en arbetsplats. Som lärling ökar dina chanser att snabbt komma in på arbetsmarknaden efter examen. Du kan även ansöka om lärlingsersättning som är ett extra bidrag på 1000kr i månaden som ska täcka upp för ev. resor och lunch.

.
4. Små elevgrupper på riktigt

– Små elevgrupper ger en mer gynnsam inlärningsmiljö och läraren har möjlighet att ge mer individuell uppmärksamhet och stöd till varje elev. Det är till hjälp för elever som behöver extra stöd eller för elever som behöver utmaningar på en högre nivå.

.
5. Individuella lösningar

– Vi gör en studieplan utifrån dina önskemål och behov. Du blir sedd och får det stöd du behöver. Vi uppdaterar din individuella studieplan mint två gånger om året.

.
6. APL i en annan stad eller i annat land

– Om du som elev har behov av eller vill ha APL (arbetsplatsförlagt lärande) på annan ort eller till och med i ett annat land så är det möjligt. APL på en annan ort eller i ett annat land ökar dina möjligheter att skapa kontakter och nätverk som kan vara värdefullt för framtida jobbmöjligheter eller internationella samarbeten.

.
7. Lunch på restaurang

– Våra elever erbjuds lunch på en närliggande restaurang. Maten som serveras är vällagad och balanserad husmanskost som till största del är lagad helt från grunden på bra svenska, färska råvaror.

.
8. Högskolebehörighet och yrkesexamen

– alla våra yrkesutbildningar på nationellt program ger grundläggande högskolebehörighet. Även på en yrkesutbildning får du läsa de kurser som krävs för att uppnå grundläggande högskolebehörighet vilket gör att du kan vara behörig att söka till högskoleutbildningar.

.
9. Yrkesutbildning som leder till jobb

– Carl Wahren gymnasium har lång erfarenhet av yrkesutbildning. Vi har ett nära samarbete med branschen och majoriteten av våra elever får jobb under och efter sin utbildning.

.
10. Sammansvetsad gemenskap

– På en liten skola som Carl Wahren gymnasium finns möjlighet till en sammansvetsad och inkluderande gemenskap. Eleverna har möjlighet att lära känna varandra och skapa starka vänskapsband. Detta främjar en positiv och stödjande skolmiljö där eleverna kan utvecklas och trivas.