Barn- och fritid

Ansökningskoder

BFPEA-CWG

BFFRI-CWG

Program, lärling:

BF0000L-CWG

Programinriktat val:

IMVBF-CWG

Yrkesintroduktion:

IMYBF-CWG

Ansvarig för utbildningen

Barn- och fritidsprogrammet

Att arbeta med barn – kan något jobb vara viktigare? Programmet ger en grundläggande utbildning inom området Barn och Fritid och möjlighet till vidare studier.

På barn-och fritidsprogrammet har du apl, det betyder arbetsplatsförlagt lärande. Det innebär att du är ute på en arbetsplats och lär dig praktiska moment i de kurser du läser i skolan.
När du går första året har du apl inom förskola eller skola/fritidshem fyra veckor på höstterminen och fyra veckor på vårterminen.
I år två har du möjlighet att göra apl inom funktionsvariationsområdet t ex på en daglig verksamhet för personer med olika funktionsvariationer, grundsärskola eller på förskola eller skola/frititdshem.
När du går tredje året gör du apl inom förskola eller skola/fritidshem.

Pedagogiskt och socialt arbete

Denna inriktning ger kunskaper om barns och ungas utveckling, lärande, behov och rättigheter samt om olika pedagogiska verksamheter.
Exempel på yrken: Barnskötare, Elevassistent

Fritid och hälsa

Denna inriktning ger kunskaper om människors fritid och om olika fritids- och friskvårdsverksamheter samt om människors hälsa och hälsofrämjande arbete.
Exempel på yrken: Bad- och simanläggningspersonal, Idrottsplatspersonal, Personlig tränare

Exempel på samarbetspartners

  • Norrtälje kommun, körsbärets förskola
  • Norrtälje kommun, Slåttergubbens förskola
  • Norrtälje kommun, Bålbro förskola
  • Norrtälje Kommun, Gottsta Skola
  • Norrtälje kommun, Norrgärdesskolan
  • Norrtälje kommun, Fritidsgården Punkten
  • Östhammars kommun, Frösåkersskolan