Barn- och fritid

Barn- och fritidsprogrammet

Barn- och fritidsprogrammet passar för dig som vill arbeta med barn, ungdomar och vuxna. Du får lära dig om människor i olika åldrar och med olika förutsättningar. Människors lärande och växande, samarbete och kommunikation. Du tränar dig i att möta andra människor och utvecklar din förmåga att vara lyhörd för deras behov. På programmet läggs stor vikt vid etik, demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter.

Inriktning pedagogiskt och socialt arbete

Du lär dig om barns och ungdomars lärande och växande. Du lär dig hur du bemöter människor i olika situationer och hur du ger bra stöd och service. Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel barnskötare, elevassistent, personlig assistent eller arbete med stöd och service inom funktionsvariations-området. Den kan också ge möjlighet till jobb som väktare. 

Apl

Stor del av utbildningen sker på en arbetsplats redan första året för att du snabbt ska få en klar insikt i vad som krävs i dagens yrkesliv när det gäller yrkesskicklighet och social förmåga. Du får även chans att knyta viktiga kontakter med olika arbetsgivare och utveckla ett brett nätverk.

Lärlingsersättning

1000kr extra i månaden

Lärlingsersättning är ett bidrag för dig som går på en utbildning på gymnasiet där delar av din utbildning är på en arbetsplats. Det är ett komplement till studiebidraget och är till för måltider och resor. Bidraget är 1 000 kronor i månaden och du får det under den tid du studerar på en gymnasial lärlingsutbildning eller en lärlingsliknande utbildning på ett introduktionsprogram.