Skolskjuts och boende

Boende i Hallstavik

Det finns goda möjligheter till boende i Hallstavik.

Busskort till alla

Alla som går på skolan får busskort.