Skolskjuts och boende

Tidtabell för skolskjuts

Vi erbjuder skolskjuts mellan Östhammar – Hallstavik

Boende i Hallstavik

Det finns goda möjligheter till boende i Hallstavik.