Förstelärare

Försteläraruppdraget på Carl Wahren

Uppdraget som förstelärare på Carl Wahren Gymnasium tilldelas en erfaren och särskilt skicklig lärare för det arbete som denne utför. På Carl Wahren ska förstelärarna fortsätta som tidigare och vara delaktiga i undervisning för att få så mycket tid med eleverna som möjligt.

Våra förstelärare ska inspirera undervisning och ge goda exempel. fokus ska ligga på det pedagogiska hantverket. Vidare ska förstelärarna skapa goda förutsättningar för samarbete inom skolan mellan kollegor.

  • För att sprida goda exempel på undervisning och för att kunna inspirera kollegiet ska förstelärarna på Carl Wahren Gymnasium:
  • Delta i det pedagogiska utvecklingsarbetet på Carl Wahren.
  • I möjligaste mån göra verksamhetsbesök, besöka kollegor och vara behjälplig att utveckla deras undervisning och diskutera undervisningsrelaterade frågor.
  • Ta emot lektionsbesök. Låta kollegor ta del av undervisningsmetoder genom att öppna dörren till den egna klassrum/undervisningen.
  • Organisera gemensamma aktiviteter i syfte att förbättra undervisningen.
  • Handleda nya lärare.