Samordnare för elevhälsa

Samordnaren för elevhälsoteamet på Carl Wahren Gymnasium har till uppgift att samordna insatserna inom elevhälsan samt att vara länken till socialtjänsten, psykiatrin eller andra instanser. Den nära kontakten med både elever, lärare och elevhälsa möjliggör snabba utredningar samt snabba beslut om insatser och åtgärder.

Som elev eller vårdnadshavare är du välkommen att kontakta samordnaren gällande:

  • Extra anpassningar och särskilt stöd
  • Anpassad skolgång
  • Övriga elevhälsoärenden

Samordnaren för elevhälsoteamet finns på skolan alla dagar i veckan.