Skolkurator

Skolkuratorn på Carl Wahren Gymnasium har till uppgift att uppmärksamma, stärka och bevara elevernas psykiska och sociala hälsa genom individanpassade insatser och förebyggande arbete. Det förebyggande arbetet innefattar bland annat undervisning i sexualitet, samtycke och relationer samt tobak, alkohol, narkotika och doping. Skolkuratorn har även en aktiv roll i arbetet med elevernas arbetsmiljö och skolans värdegrund. Arbetet sker i nära samarbete med övrig personal på skolan.

Som elev är du välkommen att boka ett individuellt samtal, det kan handla om:
– Stress, oro, nedstämdhet eller annan psykisk ohälsa
– Relationer
– Missbruk
– Annat som just du vill prata om

Skolkuratorn kan hjälpa till med vidare kontakt till psykiatrin om behov finns.

Som vårdnadshavare är du välkommen att kontakta skolkuratorn om du är orolig för din ungdoms psykosociala hälsa.

Skolkuratorn finns vanligtvis på skolan alla dagar i veckan. När skolkuratorn är föräldraledig är samordnare för elevhälsa (Sarah) eller skolsköterskan (Helena) tillfälliga kontaktpersoner.