Skolsköterska

Skolsköterskan på Carl Wahren Gymnasium arbetar med:
Att stärka och bevara elevens själsliga och kroppsliga hälsa och verka för sunda levnadsvanor.

Till skolsköterskan är du välkommen om du:

  • Vill ha hjälp med enklare sjukvård och medicinska bedömningar
  • Har funderingar om din hälsa
  • Känner dig stressad, känner oro/nedstämdhet, eller har sömnsvårigheter
  • Vill ha hjälp med under- eller övervikt
  • Vill ha hjälp att bli tobaksfri eller hjälp att bryta ett drog- eller spelberoende
  • Har frågor om sex och samlevnad
  • Har annat som just du vill ta upp

Som förälder är du förstås också välkommen att kontakta mig. Jag finns på skolan på tisdagar.

Skolsköterska