Meriter

Branschrekommenderad skola bygg

Carl Wahren gymnasium var den första gymnasieskolan i Roslagen att få kvalitetsmärkningen branschrekommenderad skola av Byggnadsindustrins yrkesnämnd BYN. Det betyder att du som går på bygg- och anläggningsprogrammet hos oss kan vara säker på att din utbildning uppfyller branschens krav.

Branschrekommenderad utbildningsanordnare - VVS

En branschrekommenderad utbildningsanordnare har av Yrkeskommittén bedömts erbjuda en grundutbildning som ger goda förutsättningar för eleverna att efter fullföljd lärlingstid genomföra branschprov med godkänt resultat och erhålla branschcertifikat, vilket ökar möjligheterna till anställning.

Det finns idag totalt 9 skolor i Stockholm och Uppland som är branschrekommenderade varav Carl Wahren Gymnasium är en.