Meriter

Branschrekommenderad skola bygg

Carl Wahren gymnasium var den första gymnasieskolan i Roslagen att få kvalitetsmärkningen branschrekommenderad skola av Byggnadsindustrins yrkesnämnd BYN. Det betyder att du som går på bygg- och anläggningsprogrammet hos oss kan vara säker på att din utbildning uppfyller branschens krav.

ETG - college

Carl Wahren Gymnasium blev ETG-partner redan 2011. Vi är nu en av skolorna som deltar i ETG-college.

ETG är ett modernt koncept för att bedriva yrkesutbildning inom elteknik och automation. Ett koncept som möjliggör att eleven vid avslutad utbildning får ett ECY-certifikat och direkt kan ta anställning som förstaårsmontör.

De anslutna skolorna ingår i ett nätverk som samverkar kring att utveckla utbildningen i nära samarbete med branschens företag, såväl nationellt som regionalt.

ETG-college innebär att Carl Wahren Gymnasium har rätt att inkludera den obligatoriska lärlingstiden som ligger efter utbildningen, i gymnasietiden. Under gymnasietiden får eleven genomföra lärlingstest som med godkända resultat gör eleven anställningsbar som förstaårsmontör, dvs. eleven får sitt yrkesbevis direkt efter avslutade studier. Utbildningen är mer praktiskt inriktad än det vanliga el- och energiprogrammet vilket vi anser gör eleven mer förberedd för yrkeslivet, kunskapsmässigt.

ETG-college innebär även att utbildningen är skapad efter de önskemål som finns hos de som är verksamma i elteknikbranschen. ETG är elbranschens gymnasium i Nyköping, som i sin tur är ett dotterbolag till EUU, Elbranschens Utvecklings- och Utbildningscenter. EUU ägs av EIO, Svenska elektrikerförbundet, samt Nyköpings kommun.

Skillnad
Vanligt el- och energiprogram

Efter avslutad 3-årig gymnasieutbildning följer en lärlingstid på 1600 timmar innan eleven kan bli anställningsbar som förstaårsmontör, dvs. får sitt yrkesbevis och kan arbeta som elektriker.

El- och energiprogrammet på Carl Wahren Gymnasium (ETG-college)
Eleven får rätt att inkludera lärlingstiden i den 3-åriga gymnasieutbildningen och gör lärlingstest under gymnasietiden. Efter utförda och godkända lärlingstest är eleven anställningsbar som förstaårsmontör, dvs. får sitt yrkesbevis som elektriker direkt efter avslutade gymnasiestudier.

 

 

Branschrekommenderad utbildningsanordnare - VVS

En branschrekommenderad utbildningsanordnare har av Yrkeskommittén bedömts erbjuda en grundutbildning som ger goda förutsättningar för eleverna att efter fullföljd lärlingstid genomföra branschprov med godkänt resultat och erhålla branschcertifikat, vilket ökar möjligheterna till anställning.

Det finns idag totalt 9 skolor i Stockholm och Uppland som är branschrekommenderade varav Carl Wahren Gymnasium är en.