Rektor har ordet

Välkommen till Carl Wahren Gymnasium – en skola för alla.

Vi är den lilla, flexibla och personliga skolan med stora resurser för dig och din framtid. En utbildning hos oss ska leda till en anställning eller ge möjlighet att starta eget företag alternativt till fortsatta högskolestudier.

Hos oss får du individuellt anpassad undervisning utifrån egna förutsättningar så att du känner dig väl motiverad och trygg med det yrkesval du gjort. Under hela utbildningsperioden har du en mentor som ansvarar för uppföljning av ditt studieresultat. Skolan lägger också stor vikt vid att du som elev får möta de verkliga kraven som ditt yrkesval innebär och du ska också få förståelse för den yrkeskultur som råder inom branschen. Arbetsplatsförlagt lärande finns såväl på våra yrkesprogram som på de högskoleförberedande programmen.

Lärarna på skolan är välutbildade med lång erfarenhet av arbetslivets krav på kunskap och dess kompetenser. Vi har ett nära samarbete med över 100 företag inom de flesta yrkesområden och de täta kontakterna med arbetslivet gör att du som elev är väl förberedd inför nästa steg.

På Carl Wahren Gymnasium är det alltid någon som ser och uppmärksammar dina framsteg. All personal på skolan kommer att ta väl hand om dig och vill din framgång.

Tveka inte att kontakta någon av oss på skolan om du vill veta mer om dina möjligheter till utbildning.