2 juni 2023

Vuxenutbildning Barnskötare – Elevassistent Bas

Sök till vuxenutbildningen!

Vi erbjuder ett nationellt kurspaket, som ger kompetens att arbeta som barnskötare eller elevassistent. Du får lära dig om det vardagliga arbetet på en förskola, att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera aktiviteter, skapande verksamhet och hur barn utvecklas och lär.

I utbildningen ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande). Under APL (praktik) följs handledarens arbetstider.
Studier i klassrum innebär att du deltar på schemalagda lektioner.
Du ansöker om en utbildningsplats via vuxenutbildningen i din hemkommun.