El- och energi

Ansökningskoder

EEAUT-CWG

EEELT-CWG

EEENE-CWG

Program, lärling

EE0000L-CWG

Programinriktat val

IMVEE-CWG

Yrkesintroduktion

IMYEE-CWG

Carl Wahren Gymnasium är en ETG-skola

ETG College är ett koncept för modern kvalitetssäkrad utbildning inom elteknik och automation. El- och energiprogrammet (EE) är en utbildning som ger ett spännande framtidsyrke. Att programmet är anslutet till ETG College medför flera fördelar.

Det som utmärker ETG är den starka kopplingen mellan skolan och de lokala företagen. Vidare är lärlingstiden som normalt följer efter examen inbakad i själva utbildningen. Det innebär att elever som klarar utbildningen och yrkesprovet får ett yrkescertifikat och kan anställas som elektriker direkt efter utbildningen.

Automation

Denna inriktning ger systemkunskaper i ämnena elektroteknik, datorteknik samt drift- och underhållsteknik. Inriktningen utvecklar elevernas förmåga att installera och sköta automatiserade produktionssystem.
Exempel på yrken: Fastighetsautomation, Industriautomation, Processautomation

Elteknik

Denna inriktning ger kunskaper i att installera, underhålla och reparera elanläggningar, eldistributionsnät, larm samt tv- och datanät.
Exempel på yrken: Distributionselektriker, Installationselektriker, Industrielektriker

Energiteknik

Denna inriktning ger kunskaper i att genomföra drift- och underhållsarbeten samt specialiserade servicefunktioner inom energi-, miljö- och vattenteknikbranscherna samt processbaserade branscher.
Exempel på yrken: Driftoperatör allmän, Driftoperatör vatten- och miljöteknik, Driftoperatör kraft- och värmeteknik

För att bli en bra yrkesarbetare som lätt får en anställning krävs en god utbildning både teoretiskt och praktiskt. Du som tycker det är kul att arbeta med omväxlande arbetsuppgifter kommer att trivas hos oss. Du får en mentor som följer dig under din studietid. Vi arbetar mycket utanför skolan och utför installationer i butiker, på kontor, i hem, på nybyggen, industrier; ja överallt där el finns. Med god handledning får du lära dig att självständigt utföra arbetsuppgifter i det verkliga arbetslivet. Vi har goda kontakter med olika företag och vår målsättning är att du har en anställning när du slutar din utbildning. Om du vill bli en anställningsbar elektriker krävs att du har minst godkända betyg i samtliga kurser som branschen kräver.

Exempel på samarbetspartners

  • Holmen Paper AB
  • Bravida
  • Salléns
  • Aldéns el
  • Eljouren