El- och energi

Ansökningskoder

Program, lärling

EE0000L-CWG

Programinriktat val

IMVEE-CWG

Yrkesintroduktion

IMYEE-CWG

El-och energiprogrammet

El- och energiprogrammet passar för dig som vill arbeta med elinstallationer, system för automatiserad produktion, energi-, miljö- och vattenteknik eller datorer och kommunikation. 

Du får lära dig om produktion, installation och distribution av system för el, energi och vatten. Du lär dig också om el- och energiteknik, automation, dator- och kommunikationsteknik och IT-infrastruktur. Du studerar säkerhetsfrågor som standarder och informationssäkerhet. Stor vikt läggs på arbetsmiljöfrågor för att undvika arbetsskador.  

Elteknik

Du lär dig att installera och reparera elanläggningar, larm och system för tv och datorer. Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel installationselektriker, industrielektriker eller järnvägstekniker- el och signal. 

Automation

Denna inriktning ger systemkunskaper i ämnena elektroteknik, datorteknik samt drift- och underhållsteknik. Inriktningen utvecklar elevernas förmåga att installera och sköta automatiserade produktionssystem.
Exempel på yrken: Fastighetsautomation, Industriautomation, Processautomation

Energiteknik

Denna inriktning ger kunskaper i att genomföra drift- och underhållsarbeten samt specialiserade servicefunktioner inom energi-, miljö- och vattenteknikbranscherna samt processbaserade branscher.
Exempel på yrken: Driftoperatör allmän, Driftoperatör vatten- och miljöteknik, Driftoperatör kraft- och värmeteknik

Apl

Stor del av utbildningen sker på en arbetsplats redan första året för att du snabbt ska få en klar insikt i vad som krävs i dagens yrkesliv när det gäller yrkesskicklighet och social förmåga. Du får även chans att knyta viktiga kontakter med olika arbetsgivare och utveckla ett brett nätverk.

Lärlingsersättning

1000kr extra i månaden

Lärlingsersättning är ett bidrag för dig som går på en utbildning på gymnasiet där delar av din utbildning är på en arbetsplats. Det är ett komplement till studiebidraget och är till för måltider och resor. Bidraget är 1 000 kronor i månaden och du får det under den tid du studerar på en gymnasial lärlingsutbildning eller en lärlingsliknande utbildning på ett introduktionsprogram.