VVS- och fastighet

Ansökningskoder

VFFAS-CWG

VFVVS-CWG

Program, lärling

VF0000L-CWG

Programinriktat val

IMVVF-CWG

Yrkesintroduktion

IMYVF-CWG

Ansvarig för utbildningen

Fastighet

Denna inriktning ger kunskaper om uppbyggnad och funktion i energitekniska anläggningar, teknisk dokumentation, service, drift och underhåll samt kommunikation med entreprenörer, beställare, boende och kunder.
Exempel på yrken: Fastighetsskötare, Fastighetsvärd, Fastighetstekniker

Vvs

Denna inriktning ger kunskaper i installation, service och underhåll av till exempel värme- och sanitetssystem, gällande installationsregler och bygglagstiftning, kunskaper om energi- och miljöfrågor samt säkerhet.
Exempel på yrken: Industrirörsmontör, Isoleringsmontör, VVS-montör

VVS- och fastighetsprogrammet är inriktat mot installation, service och underhåll av energitekniska anläggningar och system i fastigheter. Samtidigt ligger fokus på mötet med andra människor i yrkesutövningen.
Branscherna är överens och detta är ett väl avgränsat och sammanhållet yrkesprogram.
Utbildningen riktas i första hand mot ett yrke och du som går ut från programmet bör vara anställningsbara inom yrkesområdet, men det kan för vissa vara en bit kvar innan man står med båda fötterna i sitt valda yrke. Här ser bilden lite olika ut beroende på yrkesutgång. Inom exempelvis de VVS-tekniska yrkena återstår ytterligare lärlingstid innan du blir licensierad VVS-montör, medan den typen av ”färdigutbildning” inte förekommer inom fastighetstekniska yrkesutgångarna.
Som för andra yrkesprogram kommer det sannolikt att finnas möjligheter för dig från programmet att vidareutbilda dig, där yrkeshögskola kan komma att bli en möjlighet. På VVS-sidan går det också att senare läsa vidare till VVS-ingenjör. Även inom fastighetsbranschen finns det mer kvalificerade yrken att gå vidare till. Ofta är det fråga om ökat ekonomiskt ansvar som till exempel fastighetsförvaltare.

Exempel på samarbetspartners

  • NVS Bror Nilssons Rör AB
  • Görla VVS AB
  • NVS Ransta Värme och Sanitet, Jordbro
  • NVS Nils B Nilsson, Hägersten
  • Sjölunds Rör AB
  • Nordströms Rör AB