Introduktionsprogram

Ansvarig för utbildningen

Introduktionsprogram - flera vägar till arbete eller utbildning

Saknar du behörighet till ett nationellt program kan du gå något av de olika introduktionsprogrammen. Inget av programmen ger dig examen utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller arbete. Utbildningen skräddarsys utifrån individuella behov och mål, varje elev har sin egen individuella studieplan. Efter utbildningen får du ett gymnasieintyg.

Programinriktat val

Programinriktat val är för dig som vill gå ett nationellt program men som saknar ett eller flera av de godkända betyg som krävs. Du läser de ämnen du behöver från grundskolan för att få behörighet och har även möjlighet att läsa kurser från de nationella gymnasieprogrammen.

Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktion är för dig som vill ha en yrkesutbildning men som saknar behörighet till ett yrkesprogram eller till programinriktat val. Syftet är antingen att få en yrkesinriktad utbildning som leder till ett arbete eller till vidare studier på ett yrkesprogram. Utbildningen kan innehålla ämnen från grundskolan, kurser från yrkesprogrammen, praktik men också andra insatser som bidrar till din utveckling.

Språkintroduktion

Språkintroduktion är för dig som är nyanländ till Sverige och saknar den behörighet som krävs för de nationella programmen samt även behöver utbildning i det svenska språket. Utbildningen innehåller undervisning i svenska men kan också innehålla andra grundskoleämnen, kurser från nationella gymnasieprogram eller andra insatser som bidrar till din utveckling.