VVS- och fastighet

Ansökningskoder

Program, lärling

VF0000L-CWG

Programinriktat val

IMVVF-CWG

Yrkesintroduktion

IMYVF-CWG

Ansvarig för utbildningen

VVS- och fastighetsprogrammet passar för dig till dig som vill arbeta med tekniska system i byggnader som svarar för värme, kyla, ventilation, vatten och avlopp samt med fastighetsservice.   

Du får lära dig om installation, felsökning, reparation, drift, underhåll, reglerteknik och energioptimering. Du tränar dig i att möta andra människor och utvecklar din förmåga att vara lyhörd för deras behov. Du lär dig också förvalta och underhålla fastigheter, tekniska anläggningar och system. Du får kunskaper om hur man använder resurser effektivt för att spara energi med hänsyn till miljön. 

Inriktning fastighet

Du lär dig om service, drift, underhåll, uppbyggnad av system i energitekniska anläggningar och funktioner hos system med tillhörande komponenter. Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel fastighetstekniker, fastighetsskötare eller fastighetsvärd. 

Inriktning vvs

Du lär dig om installation, service och underhåll av till exempel värme- och sanitetssystem, gällande installationsregler och bygglagstiftning. Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel industrirörsmontör, isoleringsmontör, VVS-montör